Whatsapp

Bireysel Isıtma Sistemleri

     BİREYSEL ISITMA

Konutlarda ısıtma ve sıcak su temini için ısı üretimi, dağıtımı ve tüketiminin aynı bağımsız bölüm

içerisinde yapılmasına bireysel ısıtma denir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ise, aynı amaçlarla ısı

üretimi ve dağıtımı bağımsız bölümlerin dışında merkezi olarak yapılmakta, ısı tüketimi ise bağımsız

bölümlerin içerisinde olmaktadır. 

 -Kombiler

 *Kombiler, mahal ısıtmasına ve sıcak su sağlamaya yönelik olarak kullanılırlar. Kombideki

standart plakalı eşanjörün sıcak su konforu açısından yeterli olmadığı durumlarda, sıcak su

depolamalı konfor tipi plakalı eşanjöre sahip kombilerin, entegre boylerli kombilerin veya ısıtıcı

cihaz ve boyler kombinasyonlarının kullanılması mümkündür. 


Bireysel Sistemlerin Avantajları

 -Son kullanıcı istediği konfor şartlarını diğer kullanıcılardan bağımsız olarak kendisi

belirleyebilir.

 -Son kullanıcı cihaz seçimini kendisi yapabilir.

 -Gaz dağıtım şirketine karşı her kullanıcı kendisi sorumludur. Ortak kullanımdan dolayı oluşan

ödeme sorunları yoktur.

 -Isıtma tesisatındaki problemler nedeniyle merkezi sistemlerde olduğu gibi, bazı dairelerin

yeterince ısınamamalarına rağmen diğer dairelerle aynı yakıt parasını ödemeleri mecburiyeti

gibi bir sorun yoktur. Tesisattaki problemler daire sahibinin inisiyatifinde daha hızlı giderilebilir.

 -Son kullanıcı konutta kullanmadığı odalar ve evde bulunmadığı zamanlar için yakıt parası

ödemez.

 -Son kullanıcı bireysel faturalama nedeniyle enerji tasarrufuna daha fazla dikkat edebilir.

 -Yakıt masraflarının apartman yönetimince tek elden takibi ve tahsilatı gerekli değildir. Isıtma

sisteminin işletme, bakım ve onarım takibinin apartman yönetimince yapılmasına gerek yoktur.

 -Isı üretimi, dağıtımı ve tüketimi aynı daire içerisinde olduğundan, üretim ve dağıtım ısı

kayıpları azdır.

 Isı dağıtımı aynı daire içerisinde olduğundan, merkezi sistemlerde olduğu gibi kollektörde ve

kolonlarda hidrolik dengeleme (balanslama) kayıpları yoktur.

 Kazan dairesine gerek yoktur, binada daha fazla yer imkanı salar. Yaygın olarak kullanılan

hermetik kombilerde bacaya gerek yoktur. Bireysel sistem az yer kaplar ve montajı kolaydır. 

 *Kombiler yaşama mekanlarına kolayca entegre edilebilirler; az yer kaplarlar, kolay monte

edilirler, sessiz çalışırlar ve estetiktirler. Kombilerde, baca tepme emniyeti, aşırı ısınma

emniyeti, alev sönmesi durumunda gazı kapatma, donma emniyeti gibi her türlü emniyet

önlemi alınmıştır. Kombiler, üretim aşamasında fabrikada çalışır vaziyette test edilmektedirler.

 *Kademeli ya da oransal çalışan baca gazı / yakma havası fanı, düşük sıcaklık kazanı sınıfı

kombiler, yoğuşma tekniği ve yanma kalitesi kontrolü gibi teknolojiler sayesinde, kombiler

günümüzde artık daha yüksek verim değerlerine ulaşabilmektedirler. İletişim Formu

Copyright © 2021 | Altes Mühendislik | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım